Sarah's Responsibility Testo

Testo Sarah's Responsibility

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]