Sarah's Responsibility Testo

Testo Sarah's Responsibility

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[Instrumental]