Intro (Sciamu Moi) Testo

Testo Intro (Sciamu Moi)

Adele: nel 2016 tour in Italia
Don Rico
Sciamu moi ca li guai nu spiccianu mai Sciamu moi inta la danza ca brucia pe nui riestu lu salentinu quannu ncigna nu stracca cchiui camenati liberi delle oppressioni ca ne attornanu assai intra la danza, ammienzu la strada a ddunca tie te trei Sciamu moi... Quannu pe pizzeca sempre lu fuecu me mpizzica damme na pizzeca nu pocu me stuzzica sienti sta pizzeca lu Don Ricu lu fuecu te mpizzeca sienti sta pizzeca sempre nu pocu me mpizzica. Quannu stuzzica tuttu te mpizzica nu bbete retorica forse e' politica ma ete musica, libera musica sienti sta lirica libera lirica allu Don Ricu la lingua li scivola sullu mircofonu chiappala ziccala Sciamu moi...