1000 Years (Intro) Testo

Testo 1000 Years (Intro)

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]