Spirit of the Tomb Testo

Testo Spirit of the Tomb

Adele: nel 2016 tour in Italia
[ instrumental ]