Alpha Theta Testo

Testo Alpha Theta

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)