Een Dansliedje Deint Testo

Testo Een Dansliedje Deint

Een dansliedje deint langs het strand van de zee

En al die 't hoort, die neuriet 't voort

Het danst op de golven, de wind neemt 't mee

Tot ver waar nog badgasten dromen

't Zweeft naar de maan en niemand weet
Waar 't vandaan is gekomen

Een dansliedje deint langs 't strand van de zee

En ieder die neuriet het meeEen dansliedje deint langs 't strand van de zee

En ieder die neuriet het mee