Don't Stop The Music Testo

  • Home
  • >
  • 0-9
  • >
  • 2NE1
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Don't Stop The Music

Testo Don't Stop The Music

[CL] Don't (x7) stop the music
Don't (x7) stop the music (Oh)
Don't (x7) stop the music
Don't don't don't don't don't don't
Don't don't don't don't

Everybody hands up high
Du so mari wiro olya bwa
Soro machi bogo norya
Rock, rock, rock komchu ji ma

[Minji] Ikom je mi no nore
Nol ryol che bogo fiore
Umjigo yori jore
Tulyo jono yige moksore (Fiore)

[Dara] Iumaksoge soge uri Fiore (Fiore)
Kumi jang biga shichoro uri wi omme (Fiore)
Iwi demsoge norul makyo bwa (Fiore)
[CL] Igosseneun this music in you

[Bom] Jigeum ni omagi bomchyo body gonamyon
Noro dashi busu optangol aro
So DJ dashi nage umagul duo
Jigeum isum ga motungol ijul su itgye

[CL] Don't (x7) stop the music
Don't (x7) stop the music (Oh)
Don't (x7) stop the music
Don't don't don't don't don't don't
Don't don't don't don't

Everybody hands up ma
Hake olya bwa
Michi jyu widesu mo ya bwa
Rock, rock, rock gesuki ya bwa
[Minji] Hun naga dwe cha hun dwe
Modu da che goro sa manage
Hun naga dwe cha hun dwe
Ikobi wancha ni muna chigye (Fiore)

[Dara] Iumaksoge soge uri Fiore (Fiore)
Kumi jang biga shichoro uri wi omme (Fiore)
Gol cha imaji modu steju macha bwa (Fiore)
[Minji] Igosseneun this music in you

[Bom] Jigeum ni omagi bomchyo body gonamyon
Noro dashi busu optangol aro
So DJ dashi nage umagul duo
Jigeum isum ga motungol ijul su itgye

[CL] Don't (x7) stop the music
Don't (x7) stop the music (Oh)
Don't (x7) stop the music
Don't don't don't don't don't don't
Don't don't don't don't

[Minji] Ije achi mi ojiman
Iuma gum kun aji ana
[CL] Cham gani ra do nega shulsui neun
Shiga nen chi kum this music makes me hot

[Bom] Jigeum ni omagi bomchyo body gonamyon
Noro dashi busu optangol aro
So DJ dashi nage umagul duo
Jigeum isum ga motungol ijul su itgye

[CL] Don't (x7) stop the music
Don't (x7) stop the music (Oh)
Don't (x7) stop the music
Don't don't don't don't don't don't
Don't don't don't don't