Behnaz Testo

Testo Behnaz

Behem begoo, behem begoo
Dusam dari
Behet migam, behet migam
Duset daram
Badjur khaterkham
Bi to hicham
Dunyaye man faghat to-ee
Ay yai yai ya!

Akhe behnaz to
Mikhai ba man bashi
Jaye to khalist vaghti azam duri
Aya behnaz to
Mikhai ba man bashi
Delam barat tange
Hamzabune man
Zendegi bi range
Be du-ne to
Azize man, sheytoone man
Jaye to khalist
Oumadanet che shirine
Bi to safa nist
Badjur khaterkham
Bi to hicham
Donyaye man faghat to-ee
Ay yai yai ya!