Vasame Testo

Traduzione di Vasame bandiera italia

Testo Vasame

Vuless addiventà n’albero ‘e rose
Pe te fa sentì l’addor e chist ammor
Vuless addiventà nu poc e sol
Pe te fa sentí o’calore e chistu ben

Vuless addiventà nu poc e vient
Pe trasì p’a forza rint ‘a bocca toia
Vuless addiventà comm o’silenzio
Per putè sentì tutt ‘e respiri mie
Vasame, pe’ chesta vota vasame
Crideme, o nun te cerche chiu
Vasame, pe’ chesta vota vasame
Crideme, o nun te cerche chiu

Vuless addiventà madre de suonn
pe te fa sunna ca tu m cierc a me
Vuless addiventà pullin ‘e vas
Per putè cadè nde' capill tuoie

Vasame, pe’ chesta vota vasame
Crideme, o nun te cerche chiu
E vasame, pe’ chesta vota vasame
Crideme, o nun te cerche chiu

Vuless addiventà n’albero ‘e rose
Pe te fa sentì l’addor e chist bene
Vuless addiventà nu poc e sol
Pe te fa sentí o’calore e chistu core
Vasame, l'ultima vota vasame
Crideme, o nun te cerche chiu
Vasame, pe’ chesta vota vasame
Crideme, o nun te cerche chiu

Vasame, pe’ chesta vota vasame
Crideme, o nun te cerche chiu...