La Zitella Testo

Testo La Zitella

L'acqua di la funtana È amara amara Ca cì nun era amara Ca cì nun era amara L'acqua di la funtana È amara amara Ca cì nu era amara Ammori miu me la bivia Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Ci vorrebbe 'na zitella Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Accussì va la gioventù Comu si porta beni 'sta vignanella Cusì sarà la donna Cusì sarà la donna Comu si porta beni 'sta vignanella Cusì sarà la donna Ammore miu quann'è zitella Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Ci vorrebbe 'na zitella Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Accussì va la gioventù E mama m'è mandatu A li zanguni M'è dittu ca stasera M'è dittu ca stasera E mama m'è mandatu A li zanguni M'è dittu ca stasera Ammori miu so' maccarruni Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Ci vorrebbe 'na zitella Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Accussì va la gioventù Marangia marangella Com'è 'ngiallita Forzi ca t'è culpita Forzi ca t'è culpita Marangia marangella Com'è 'ngiallita Forzi ca t'è culpita Ammori miu la giratura Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Ci vorrebbe 'na zitella Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Accussì va la gioventù Qund'era zitu iu Tuttu durmisi Mo ca m'aggiu 'nzuratu Mo ca m'aggiu 'nzuratu Qund'era zitu iu Tuttu durmisi Mo ca m'aggiu 'nzuratu Ammori miu so' senza quasi Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Ci vorrebbe 'na zitella Comu gira comu zumpa e balla Comu gira la ninella mia Ci vorrebbe 'na zitella Accussì va la gioventù