Mutoto Testo

Testo Mutoto

Muenza Mutoto (m) Kutamaja
Muenza Mutoto Mkashama lumino miyla
Muenza Mutoto (m) Kutamaja
Muenza Mutoto Mkashama lumino miyla

Apolosa Mutoto
Una lokota Mukate
Iya Baba Iyake Mutoto
Una lokota Mukate
Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto

Muenza Mutoto (m) Kutamaja
Muenza Mutoto Mkashama lumino miyla
Muenza Mutoto (m) Kutamaja
Muenza Mutoto Mkashama lumino miyla

Apolosa Mutoto
Una lokota Mukate
Iya Baba Iyake Mutoto
Una lokota Mukate

Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto
Una lokota Mukate
Iya Baba Iyake Mutoto
Una lokota Mukate

Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto
Apolosa Mutoto Mutoto

Muenza Kutamaja
Muenza
Muenza Kutamaja
Muenza

Apolosa Mutoto
Una lokota Mukate
Iya Baba Iyake Mutoto
Una lokota Mukate

Apolosa Mutoto
Una lokota Mukate
Iya Baba Iyake Mutoto
Una lokota Mukate

Apolosa Mutoto
Una lokota Mukate
Iya Baba Iyake Mutoto
Una lokota Mukate

Apolosa Mutoto...