Focu Di Raggia Testo

Testo Focu Di Raggia

Dicevi ca
L'amuri miu è galera
Ora si 'ncatinatu 'nta sti ranni vaji
Non fu pi dinaru
Ne' pi dispettu
Focu di raggia a lu pettu
Raggia

Rit.
Allura dimmi tu
Dimmi dimmi com'è?
Fossi fossi pirchì
Avi la vesti stritta
Ca ci avvampa , maliritta!

Allura dimmi tu
Dimmi dimmi com'è
Fossi fossi pirchì
'nte minni ventu furria
e 'ntra li cosci mavaria

Pinsannu a tia
Passu li me jurnati
Sula dintra stu lettu abbruciu ju
Lu cori to' è marturiatu
È 'ntrubbulatu
Idda ti ferma lu ciatu
Raggia

Rit.
Allura dimmi tu
Dimmi dimmi com'è?
Fossi fossi pirchì
Avi la vesti stritta
Ca ci avvampa , maliritta!

Allura dimmi tu
Dimmi dimmi com'è
Fossi fossi pirchì
'nte minni ventu furria
e 'ntra li cosci mavaria