Idealno Losa Testo

  • Home
  • >
  • C
  • >
  • Ceca
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Idealno Losa

Testo Idealno Losa

Krevet nename?ten je, ma briga me za to ja neću spavati u njemu sigurno U prvi ulazim klub kao u saunu, a tamo sedi? ti, sav u daunu. Ma, idelano lo?e! Idealno, idealno, lo?e si ti, za mene idealno da priđem ti. Ti si idealno, idealno, lep, tu?an, sam, zbog takvih kao ?to si ti, ovde sam do?la ja - idelano lo?a! Biram samo lak?i način, kraći put, neki lak plen nekoga ko daće mi se noćas lako, nekog ko je već ostavljen. Ma, idelano lo?e! Idealno, idealno, lo?e si ti za mene idelano da priđem ti. Ti si idealno, idealno, lep, tu?an, sam, zbog takvih ko ?to si ti ovde sam do?la, ja - idelano lo?a! U mojoj sobi samo tama, samo kr? i lom tako svuda je u gradu mom ako ne zna? s kim bi, gde bi, za?to, onda za tebe je to. Ma, idealno lo?e!