Ne Daj Me Testo

  • Home
  • >
  • C
  • >
  • Ceca
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Ne Daj Me

Testo Ne Daj Me

Ne daj me tudjim rukama, ne daj im da me miluju, ne daj me tudjim usnama, ne daj im da me otruju. Svi bi hteli avanturu, svak za ljubav moli, ti me ne daj il brani me, tebe srce voli. (x2) Ne daj me tudjim ocima, ne daj im da me gledaju, ne daj me tudjim ocima, ne daj im da me varaju Svi bi hteli avanturu, svak za ljubav moli, ti me ne daj il brani me, tebe srce voli. (x2) Ne daj me tudjim lazima, ne daj im da me zavedu, ne daj me nigde od sebe ne daj im da me odvedu. vi bi hteli avanturu, svak za ljubav moli, ti me ne daj il brani me, tebe srce voli. (x2)