Pile Testo

Testo Pile

Ovo je svet za pametnije, ovo je put za neke hrabrije a, moje srce je pile, drhti od straha kada grmi ne?no kao svila na kaldrmi. A, moje srce je pile, pokislo, ?uto i malo ?to je kraj orla jednom zaspalo. Ref: Nijedan nije ti bio ni blizu, niti će ko, a, ja sam sa svakim oti?la predaleko al', ne stigne? nigde kada te slome i sru?e ti sve, leti dalje sam, dole ne gledaj ne! Moje suze prema tebi padaju, moje suze prema tebi padaju, moje suze padaju na gore. Ovo je svet za neke va?nije, ovo je put za neke sna?nije, a, moje srce je pile, drhti od straha kada grmi ne?no kao svila na kaldrmi. A, moje srce je pile, pokislo, ?uto i malo ?to je kraj orla jednom zaspalo. Ref. Moje suze prema tebi padaju, moje suze prema tebi padaju, moje suze padaju na gore. he