Tövbe Testo

Testo Tövbe

Beni sevmek ah
Yürek ister ah
Sevemezsin ah,sevme demedim mi?
Çok aðlarsýn,çok yanarsýn
Günah benden gitti demedim mi?

Kimler geldi,kimler geçti
Aþk þaraptý,içtik bitti

Ýçtik,içtik sarhoþ olduk
Aþk çileydi çektik bitti

Bir daha seversem eðer
Tövbe,tövbeler tövbesi dersin
Bir daha içersem eðer
Tövbe,tövbeler tövbesi dersin