Bu Rap Muhabere Testo

  • Home
  • >
  • C
  • >
  • Ceza
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Bu Rap Muhabere

Testo Bu Rap Muhabere

Ýstisalarmý vuracak beni yerden yere bað bu aðýr yaramalarýnýn azýna ben kilidi vurdum emme siz elma kurdu gibisiniz hepiniz biz her derde deva lokman hekim formülü gibi defter ölümsüz bu raplar lefter küçün andoya düskolleri gibi büyülü dilekler kimi kara kedi sandý bu raplarý evi namus bekçisi gibi gördü kendisini ayak altý rapcýsý neredeler acabalar ipler fazla heveslenme bebi gör bak kýzýl ýrmaktan tek ayak üstünde sekerek geçmek kadar zordur hepsi lerecezinizi kurmak bana düþer metaforlarýmýn alaforunda kaybolacaksýnýz itler kondom yok bu sefer bana baba diyeceksin kustuðum her sözü sen yiyeceksin esoist veremeyeceksin hiç kulaði dengesiz anten sus kalbin duracak bir gün geberip gideceksin neyin peþindesin Þu habibi Þubi dek muharbara sapanla m4a1 pala bir arada ya mecnun rap yau elhamdülillah enabi arif fuat berlin vilcellat Þu habibi Þubi dek muharbara sapanla M4a1 pala bir arada ya mecnun rap yau elhamdülillah enabi arif fuat berlin vilcellat Kombinezon diyecek kombinasyon olarak ayaðýný bir pittbull üçbin kilo basýnçla kýrýlacak organý sende yedeði varmýdýr alnýndan baþka her yerine bir kurþun hedefim olsun seksendortte yapýlan radamofili avucu dursun aþk ikibin lafý dursun teamýn her yaptýðý eski kartý týrmalamýþ kulaðýmý insan ilhamdan bu kadar yoksunmuymuþ yosun tutmuþ artýk kalite çalar ey alternatifinize sponsor olarak domalan aklý birkarýþ havada beyni sekiz metredende geride olan koltuk sahibi denyo cüceler kimlerden medhet beklerki bilmem tek bir aranjor var gibi ülkede her þey ayný tatta vede ayný tahta çökmek üzeresiniz haberiniz olsun taaviz vermiþ kelecekler kulaklar artýk bu rapla dolsun Þu habibi Þubi dek muharbara sapanla emder M4a1 bir arada ya mecnun rap yau elhamdülillah enabi arif fuat berlin vilcellat Þu habibi Þubi dek muharbara sapanla m4a1 pala bir arada ya mecnun rap yau elhamdülillah enabi arif fuat berlin vilcellat