Amapola Testo

Testo Amapola

Amapola, lindisima amapola
Sera siempre mi alma
Tuya sola
Yo te quiero amada nina mia
Igual que ama la flor la luz del dia

Amapola, lindisima amapola
No seas tan ingrata
Mirame
Amapola, amapola
Como puedes tu vivir tan sola

Amapola, lindisima amapola
No seas tan ingrata
Mirame
Amapola, amapola
Como puedes tu vivir tan sola


[Translation:]

Poppy, pretty little poppy
My soul will always be only yours
I love you, my dear girl,
As the flower loves day's light.
Poppy, pretty little poppy,
Don't be so hard and love me.
Poppy, poppy
How can you live so alone.
I love you, my dear girl.
The same as the flower loves day's light.

Poppy, pretty little poppy,
Don't be so hard and love me.
Poppy, poppy