Fa Nagòtt Testo

Testo Fa Nagòtt

Uiée ... se sta bén anca che
gh'è mia bisògn di nàa giò in Giamaica...

Nagott, fa nagott, fa nagott, fa nagott,
fa nagott, fa nagott, fa nagott...

Una sira te diset: "Te vöri ben"
la sira dopu scapet cunt el farée.
Una sira te diset: "Te vöri ben"
la sira dopu scapet cunt el prestinée.
Set el diavul o te vörett imitall
Ma me so che te te stet in pée a bàl.

Varda che me
so mea vegnü giò per
fass ciapàa per el cüü de te, oh yeah!
Nagott, fa nagott, fa nagott...

Una sira te diset: "Te vöri ben"
la sira dopu scapet cun i furestéè.
Una sira te diset: "Te vöri ben"
la sira dopu scapet cunt el barbée.
Set el diavul o te vöret imitall
Ma me so che te te stet in pée a ball...

Varda tusa se sta be anca che
gh'è mia bisogn de vegnì giò in de te...