La Poma Testo

Testo La Poma

Adamo in sot la pianta vöreva far la pisa
Vaca che stremizzi, ghe salta fö na bisa
La bisa che la ceciara de quest e de quel
Adamo che g’ha paura che ghe cagna via l’usel
“Eva, Eva, ven scià anca te
Che voler men andar in mez duma me
Ghe ke na bisa che la vol parlà
Ghen sarie en mesté che noi pudimo far
“Adami, mi gh’ò schivi, sarà anca inteligent
Però en serpent le sempre un serpent”
Però a l’è curiosa, la vol sentir
Quel che la bisa la gha de dir
Se regòrduff quéla poma che v'hann dì de mai tucà,
per me l'è una cazzàda e la poduff majà,
anca perché, violtri sii che
e intaant el Padreternu chissà indue l'è
Nii là a mangiacch la poma,
mangila tücch düü
che ve suceed nagòtt perchè ve ciàpa per el cüü
nii là a mangiàcch la poma,
mangila tücch düü,
magari diventuff püssee balòss de lüü...

Per una poma, per una poma,
propi quela poma, ma l'era la sua poma...

Adamo lüü l'è una brava persona
e l'è brava anca la sua dona...
"E' vero, è vero che g'hemm propi tütt, g'ho mea de lavurà, g'ho mea de fà el magütt,
se voo là a tucàcch la poma, pö magari el me se incàzza
me mòla giò un quaj fülmin e magari el me màzza
Ma intanto Eva la vàrda el sò marii
ghe diis che i henn lè cumè düü rembambii
In tütt el Paradììs i henn in giir dumà luur düü
e intaant el Padreternu chissà indue 'l s'è scundüü...

"Gh'émm tütt, gh'émm tütt,gh'émm tütt

però intaant sémm in girr ammò biùtt
l'è inütil restà che cumé pòpp
magari cun la poma vànn a posto tanti ròpp
Per una poma, per una poma,
propi quela poma, ma l'era la sua poma...

Adamo in sö la pianta el vöer la poma
ghe bòrla via la scala e varda là che toma,
la bissa la riid e l'Angel el se incàzza,
el rüva via a manetta cun scià una mazza
el fa una lüüs che l'è una beléza
ghe mola un catafiich che umenti i a sgavezza
e Adamo ed Eva che i vöeren veenc,
i branchén scià la poma e la pìchen suta i deenc
La poma che la fa schivi, ghè deent anca l'cagnòtt
E Adamo ed Eva i tàchen a dàss bòtt...
El biss el riid cun la fàcia de balòss
el riid talmeent de güst che urmai se pìssa adòss,
e l'Angel el ghe diis "La v'è piasüda?"
E gò un oltru culpu e giò un oltra batüda...
El Padreterno che l'ha gnanca muvüü un dii

El varda nànn i düü rembambii:

"Vi ho dato il Paradiso e l'era mea assée
vuréuff la poma e sempru püseée,
ve piàas rubà, ve piàas fa la guéra?
Sii propi faa apposta per viif in söe la Tera...
E Adamo ed Eva, sia lee che lüü
ne vànn del Paradiis a Pescìaat in del cul.