Lo Sciamano Testo

Testo Lo Sciamano

E quaand te imparet a vèss lüserta el Sàss el sarà püssee gross ancamò
E quaand che'l ragn el tira la tela sia l'acqua che'l suu la faran brilà
Varda trii rundin che gülena roeda e s'cèpen la nigula de mila muschitt
L'è una lama de lüs rifletuda quella dell'unda che solta in söe l'oecc

E quaand te imparet a vèss el cavèden te imparereet a vardà in soel fuund
el puunt el se bagna se l'acqua la dunda e la breva mata la passa a sügà
Omen o dona cun't el sogn faa de paja varda cun tì oecc ma impara a sarai
Impara la danza de la margherita impara a cürvass senza s'cepàss
Briisa de Néss, erba de Buffalöra, sabbia de Fuentes e un trönn de Culmenàcch.
Güla, güla... güla fina a Tresenda, gula sö in Valcavargna e al Pian del Tivàn

Anej faa de fèrr che penden giò däl mür el Re de ogni umbria ii a dupéra ancamò
El ghe lìga la barca cun deent la fuschiia e sgraffigna el cipress cun l'ungia a zig zag
El ghe lìga un tòcch della trezza rubàda ai cavèj de ogni alba e ai cavèj de ogni aurora
Lè bon de desfà el garbii del gumitul che te gh'eet in del ventru quand riva la nocc

E quaand te imparet a vèss el merlu e a disegnà cun't el becch in del praa
te truvereet anca te el tò bersaglio cun la zampa che sgàrla e con l'ala che và
e scülta l cancell de la darsena antiiga che'l canta cun l'acqua che bagna i soo gaamb
E l'unda la rüzza e la pica la lengua ma la darsena la sa che po mea majà el laagh

Briisa de Néss, erba de Buffalöra, sabbia de Fuentes e un trönn de Culmenàcch.
Güla, güla... güla fina a Tresenda, gula sö in Valcavargna e al Pian del Tivàn

E quaand te vedareet un fantasma de foeja de urtiiga de ruggin e melma
Impara el suspiir tra la riva e la prona
Impara el disegn ne la ruga del sass
Troeva la pioema che ha perdü la pujana
perchè la gà deent el saangh del tramunt
El suu lassa in giir i penej che se incendia
Ma cun questa pioema tii podet smurzà

E quannd te imparet a vèss pipistrell a gulà senza schema e cürvà senza l cör
te pruvereet el tragitto impussibil del viagg che te feet senza moev gnanca un pàss
Cun't i aal incrusaa in soel disco de loena tra i ramm dii uliiv e'l glicin che dunda
pruvereet finalment quela scrunza che proeven i foej nel fiasch de ogni veent

Briisa de Néss, erba de Buffalöra, sabbia de Fuentes e un trönn de Culmenàcch.
Güla, güla... güla fina a Tresenda, gula sö in Valcavargna e al Pian del Tivàn