(s)yste(m) Testo

Testo (s)yste(m)

I gether real psycho I gether real psycho I gether real psycho I gether real psycho kanjou no nai kimie ANDOROIDO no bokukara kangaeru kotomo naku kani shimo o uragitte mazari au sano sugata bokudakeni yoeteite ZENMAI shikakeke no bokuwa masochist kaiseki funou no kimiga mawari dasu kurai misshitsude kimiga kawareba boku no kioku souchi (MEMORI-) wa kimi o shoukyo (kesu) darou... BRAIN...INSIDE...ERASE... BRAIN...OUTSIDE...ERASE... I gether real psycho I gether real psycho I gether real psycho I gether real psycho mazari au sono sugata sono ude deumare owaru ZENMAI shikake no kimiwa masochist kaiseki funou no bokuga mawari dasu kurai misshitsude bokuga kawareba kimi no kioku souchi (MEMORI-) wa boku o shoukyo (kesu) darou... nouni yaki tsuita [S] no atama moji kieru koto no nai [M] no idenshi BRAIN...INSIDE...ERASE... BRAIN...OUTSIDE...ERASE...