Lijn 10 Testo

Testo Lijn 10

Als je niet wachten kan duurt het lang

Voordat je weet of ze komt of niet

En als ze komt en je niet huilen kan

Weet je geen raad met je verdriet

Want je weet al wat ze zeggen zal
Dat zegt ze elke keer

Ik ben te laat ik weet het schat

Maar dit is echt de laatste keerHoe lang is het nu al geleden

Dat jij daar voor het eerst mee begon

'k had er gelijk een eind aan moeten maken

Maar daarvoor was zelfs ik te stom

Nu zie ik hoe je kronkelt met woorden draait

Want ik ben stil en dat maakt benauwd
Ik hoor je verontschuldiging

En ik hoor hoeveel je van me houdtrefr.:

Over je schouders heen zie ik de zon verdwijnen

Ik denk eraan dat ik nog niet gegeten heb

Als ik wil kan ik lijn 10 nog halen maar ik wil niet

Want ik heb je nog niet alles gezegd

Over je schouders heen zie ik de zon verdwijnen

Ik denk eraan dat ik nog niet gegeten heb

Als ik wil kan ik lijn 10 nog halen maar ik wil nietAls ik niet wachten kan duurt het lang

Voordat ik weet of je komt of niet

Waarom je zo laat komt kan me niet schelen

De volgende keer ben ik er niet

Want ik weet al wat je zeggen zal

Dat zeg je elke keer

Ik ben te laat ik weet het schat

Maar dit is echt de laatste keerrefr.