El Ha'ma'yan Testo

Testo El Ha'ma'yan

El hama'ayan ba g'di katan
ba g'di lavan
el hama'ayan ba g'di katan
ba g'di lavan

me'ayin tavoa g'di
vaya'an li vayomar mecharan

hashalom lelavan ben betuel
hashalom leya'akov ulerachel

vayan hag'di
vayomer, shalom

hashalom lelavan ben betuel
hashalom leya'akov ulerachel

vayan hag'di
vayomer, shalom