Wenn I Wett Testo

Testo Wenn I Wett

Du besch verliebt i mech
dänksch a mi Tag ond Nacht
ech chan doch nüd devör
ech han doch gar nüd gmacht
du chaufsch mer tüüri Gschänk
du schriibsch mer Brief a Brief
drenn stoht wie schön ech be ond wie sehr du mi liebsch

merci förs Kompliment du besch ja guet ond recht
du besch ja ganz ok das esch ja schön ond nett
bitte bes mer ned bös es duet mer leid för dech
doch ech be eifach ned verliebt i dech

Ech chönnt di ha wenni wett doch ech woti ned
Ech chönnt di näh do ond jetzt doch ech bruch di ned
Ech chönnt di ha wenni wett doch ech woti ned
nei ech wott di ned, nei ech wott di ned

Das esch ja schön ond Nett
du besch ja guet ond Recht
Ech chönnt di ha wenni wett doch ech wott di ned
nei ech wott di ned nei ech wott di ned

Botz di wäg mach en Fesch bliib doch det wodu besch
schöni Reis pack dis züüg du bedütisch mer nüd
Botz di wäg mach en Fesch bliib doch det wodu besch
Ech chönnt di ha wenni wet doch ech wott di ned

Du besch verliebt i mech dänksch a mi Tag ond Nacht
ech ha doch nüd devör ech ha doch gar nüd gmacht

Ech chönnt di ha wenni wett doch ech woti ned
Ech chönnt di näh do ond jetzt doch ech bruch di ned
Ech chönnt di ha wenni wett doch ech woti ned
nei ech wott di ned, nei ech wott di ned

Das esch ja schön ond Nett
du besch ja guet ond Recht
Ech chönnt di ha wenni wett doch ech wott di ned
nei ech wott di ned nei ech wott di ned