A Cimma Testo

Testo A Cimma

(La cima)

Ti t'adesciàe 'nsce l'èndegu du matin
ch'à luxe a l'à 'n pè 'n tera e l'àtru in mà

Ti sveglierai sull'indaco del mattino
quando la luce ha un piede in terra e l' altro in mare

ti t’ammiâe a uo spégiu de ‘n tianin
ou çé ou s’amnià a ou spegiu dâ ruzà

ti guarderai allo specchio di un tegamino
il cielo si guarderà allo specchio della ruggiada

ti mettiâe ou brûgu réddenu ‘nte ‘n cantún
che se d’â cappa sgûggia ‘n cuxín-a á stría

metterai la scopa diritta in un angolo
che se dalla cappa scivola in cucina la strega

a xeùa de cuntà 'e pàgge che ghe sùn
'a cimma a l'è za pinn-a a l'è za cùxia

a forza di contare le paglie che ci sono
la cima è già piena è già cucita

Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa
Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura

Bell'oueggè strapunta de tùttu bun
prima de battezàlu 'ntou prebuggiun

Bel guanciale materasso di ogni ben di Dio
prima di battezzarla nelle erbe aromatiche

cun dui aguggiuìn dritu 'n pùnta de pè
da sùrvia 'n zù fitu ti 'a punziggè

con due grossi aghi dritti in punta di piedi
da sopra a sotto svelto la pungerai

àia de lùn-a vègia de ciaèu de nègia
ch'ou cègu ou pèrde 'a tèsta l'àse ou sentè

aria di luna vecchia di chiarore di nebbia
che il chierico perde la testa e l'asino il sentiero

oudù de mà misciòu de pèrsa lègia
cos'àtru fa cos'àtru dàghe a ou cè

odore di mare mescolato a maggiorana leggera
cos'altro fare cos'altro dare al cielo

Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura

e 'nt'ou nùme de Maria
tùtti diài da sta pùgnatta
anène via

e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola
andate via

Poi vegnan a pigiàtela i càmè
te lascian tùttu ou fùmmu d'ou toèu mestè

Poi vengono a prendertela i camerieri
ti lasciano tutto il fumo del tuo mestiere

tucca a ou fantin à prima coutelà
mangè mangè nu sèi chi ve mangià

tocca allo scapolo la prima coltellata
mangiate mangiate non sapete chi vi mangerà

Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa
e 'nt'ou nùme de Maria
tùtti diài da sta pùgnatta
anène via.

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola
andate via