Ave Maria Testo

Testo Ave Maria

Deus Deus ti salve Maria
chi chi ses sa ivena
ei sa currente
ei sa currente

Pregade pregade lu a fizzu ostru
chi chi tottu sos errores
a nois sos peccadores
a nos perdone
Meda meda grazia a nos done
in vida e in sa morte
e in sa diciosa sorte
in paradisu