E Cge Fa Testo

Testo E Cge Fa

T'è pigliat tutt cos e me pur chell ca t'aveva ra m'è cuntat sul na bucì mentre annascunniv a vrità, er pront pur e te spusà nziem a me l'ir decis già te purtaj a cunoscer a mammà te ricett vien a rummì cà.

RIT.
e che fa si mo pe te scurdà me mett a chiagner pcchè tu l'è decis c'aggia perdere a forz essa passà meglio accussì, e che fa si pur a stù criatur m'era crescere pur sapenn ca nun er figliem però m'appartenev comm a te tuorn addu chi t'ha criat e astrign già a te tu nun to miert a n'omm ca mor pe te tu nun si comm a me.

nun è o cas e te giustificà pcchè tu si brav a t'apparà me servess sulament a me tant manc dio te crer chiù

RIT.
e che fa si mo pe te scurdà me mett a chiagner pcchè tu l'è decis c'aggia perdere a forz essa passà meglio accussì, e che fa si pur a stù criatur mìera crescer pur sapenn ca nun er figliem però m'appartenev comm a te tuorn addù chi t'ha criat e astrign già a te tu nun t'ho miert a n'omm ca mor pe te tu nun si comm a me...