Stranizza D'Amuri Testo

Testo Stranizza D'Amuri

'Ndo vadduni da Scammacca
i carritteri ogni tantu lassaunu
i loru bisogni e i muscuni ciabbulaunu supra
jeumu a caccia di lucettuli
'a litturina da ciccum-etnea
i saggi ginnici 'u Nabuccu 'a scola sta finennu
Man manu ca passunu i jonna
sta frevi mi trasi 'nda lI'ossa
'ccu tuttu ca fora c'è 'a guerra
mi sentu stranizza d'amuri
I'amuri
e quannu t'ancontru 'nda strata
mi veni 'na scossa 'ndo cori
'ccu tuttu ca fora si mori
na' mori stranizza d'amuri
I'amuri