O Vento Testo

Testo O Vento

Vamos chamar o vento
Vamos chamar o vento
Vento que dá na vela
Vela que vira o barco
Barco que leva a gente
Gente que leva o peixe
Peixe que dá dinheiro, Curimã
Curimã ê, curimã lambaio
Curimã ê, curimã lambaio
Curimã, nham
Curimã ê, curimã lambaio
Curimã ê, curimã lambaio
Curimã
Curimã ê, curimã lambaio
Curimã ê, curimã lambaio
Curimã, nham
Curimã ê, curimã lambaio
Curimã ê, curimã lambaio
Curimã