Strelyai Testo

Testo Strelyai

Fatalno strelyash s ochi
mishena nova tŭrsish si.
Gorish po men i ti lichi..!

Pripev: Strelyaĭ, Strelyaĭ v mene se tseli
povali, povali moĭto tyalo ti
Davaĭ smelo, iskam da boli!
Zapali, zapali vsichko v mene ti!
Strelyaĭ, Strelyaĭ v mene se tseli
povali, povali moĭto tyalo ti
Davaĭ smelo, neka da boli!
Napravi, napravi vsichko s mene ti!

Fatalno me sledish s ochi,
fetish ot men izbirash si.
Khaĭde drŭzko go kazhi!

Pripev: Strelyaĭ, Strelyaĭ v mene se tseli
povali, povali moĭto tyalo ti
Davaĭ smelo, iskam da boli!
Zapali, zapali vsichko v mene ti!
Strelyaĭ, Strelyaĭ v mene se tseli
povali, povali moĭto tyalo ti
Davaĭ smelo, neka da boli!
Napravi, napravi vsichko s mene ti!