Te Credevo Sincera Testo

Testo Te Credevo Sincera

E 'mmò
che staie penzanne tu,
e 'mmò
pecchè nun parle 'cchiù,
chistu silenzio più delle parole
me fà capì' ca tu sì stanca 'e mè.
E 'mmò
penziero nun cagnà',
e 'mmò
vattenne pure và,
quel nostro posto
ce 'o scurdamme 'nzieme,
e 'nu ricordo sulo restarrà.

T'aggia dicere sulo 'na cosa,
dint''o pietto 'stu core sta ascenno pe' ttè,
ma perchè mi pugnali alle spalle,
te credevo sincera
e sincera nun sì,
dint''e mè 'na tempesta di sabbia,
ma pecchè tu stasera me vuò' fà suffrì'
no, nun me lassà.
Senz''e tè sò' 'na vela stracciata,
una nave che affonda che piano va giù,
senz''e tè se fà cupo 'stu cielo,
e rimane accussì
pecchè 'o sole sì tu,
t'aggia dicere ancora 'na cosa,
non lasciarmi morire rimane cu' mmè,
nun m'abbandunà'.

Si vuò'
tu salve 'a vita mia,
si vuò'
restamme 'nzieme io e te,
nun me rispunne
ancora stu silenzio
me fà capì' ca tu sì stanca 'e mè.

T'aggia dicere sulo 'na cosa,
dint''o pietto 'stu core sta ascenno pe' ttè,
ma perchè mi pugnali alle spalle,
te credevo sincera
e sincera nun sì,
dint''e mè 'na tempesta di sabbia,
ma pecchè tu stasera me vuò' fà suffrì'
no, nun me lassà.
Senz''e tè sò' 'na vela stracciata,
una nave che affonda che piano va giù,
senz''e tè se fà cupo 'stu cielo,
e rimane accussì
pecchè 'o sole sì tu,
t'aggia dicere ancora 'na cosa,
non lasciarmi morire rimane cu' mmè,
nun m'abbandunà'.

( Per finire )

T'aggia dicere ancora 'na cosa,
non lasciarmi morire rimane cu' mmè,
nun m'abbandunà'.