Runway Blues Testo

Testo Runway Blues

You know what I'm talking 'bout

Touch down in San Fransisco
Na-na, na-na, na-na
Bound for New York City
Na-na, na-na, na-na

Well I'd love to say a long goodbye
But I don't know that I have the time, yeah
Na-na, na-na, na-na
Whoaa, yeah