Titelsong (tschechisch) Testo

Testo Titelsong (tschechisch)

The Theme Song in Czech Back to top Gumídci Méd(ové Rázní a sme(lí a s hrdými c(ely, chte(jí se de(lit o zá?itky své. Hlubokým lesem se jejich zpe(v nese, nebojte se, ?e jsou nemluvové. Méd(ové, skác(ou jako míc(ky gumové, v pr(íbe(zích, je? mají úroven(, Gumídci méd(ové. Kouzla a divy jdou staletí s nimi, i tajemství ?t(ávy, je? nedají si vzít. Jsou hrdí a ve(dí, ?e silou medve(dí, se kdykoliv budou za správnou ve(c bít. Méd(ové, skác(ou jako míc(ky gumové, v pr(íbe(zích, je? mají úroven(, Gumídci méd(ové. Gumídci méd(ové!