Ain't Got No Testo

Testo Ain't Got No

I'm black... I'm black; I'm pink... I'm pink; I'm Rinso White... I'm in-vi-si-ble... SOLO VOICE: RESPONSE: Ain't Got No home So Ain't Got No shoes Poor Ain't Got No money Honey Ain't Got No class Common Ain't Got No scarf Cold Ain't Got No gloves Sold Ain't Got No bed Beat Ain't Got No pot Busted Ain't Got No faith Catholic Ain't Got No mother Orphan Ain't Got No culture Man Ain't Got No friends Lucky Ain't Got No schoolin' Dumb Ain't Got No shine Dull Ain't Got No underwear Bad Ain't Got No soap Dirty Ain't Got No A-Train Jump Ain't Got No mind Lost it Ain't Got No smokes Shit Ain't Got No job Lazy Ain't Got No work Fine Ain't Got No coins Broke Ain't Got No pennies Beg Ain't Got No girl/man Horny Ain't Got No ticket Hustle Ain't Got No token Walk Ain't Got No God Good