Hadi Gecmis Olsun Testo

Testo Hadi Gecmis Olsun

Hadi Geçmiþ Olsun belki bu þarký uyandýrýr seni yüzyýllýk uykundan gitme o utandýrýr seni boyundan posundan zaman kötü kötü zaman büyümelisin çocuk inan karanlýðý giymiþ zaman kabus olur sonra rüyan herkesler sen de dahil aþkýma inanmadýn beþ paralýk bir ruhun vardý þeytana sattýn kendine bul birini yanýnda güzel dursun harcadýðým bir ömre yazýk hadi geçmiþ olsun istesem bu aþk süründürür seni çok uzun zaman ne öldürür ne güldürür seni böyle gider bi zaman söz/müzik:fettah can, alper narman aranje:alper erinç