Yanmisiz Testo

Testo Yanmisiz

Yanmýþýz yokluðunla var oldun anlamadým hatalarýmý ve neden böyle býraktýðýný sanki çok mutlu oldun sen de gör yanlýþlarýný silebildin mi yaþananlarý baþkasýnýn kolunda bin piþman olduðunda bensiz kalmaktan korktuðunda dönmeyi düþündüðünü ne kadar üzüldüðünü herþeyi anladým o anda bile bile seni bile bile beni ayýrmaya kýyamadým bizi acele kararlardan nasibimizi aldýk artýk aþkýn hakkýný vermeli yanmýþýz ikimizde uyandým ben uyan sen de sevgilim geç olmadan gel herþey býraktýðýn yerde söz:onur mete, hande yener müzik:onur mete