Daha Ne Testo

Testo Daha Ne

Þu izmirin havasýna suyuna Vurulmuþum ben bir selvi boyuna Hasta oldum inadýna huyuna aman aman Deli gibi seviyorum daha ne daha ne Herþeyini özlüyorum daha ne daha ne dAam gibi istiyorum daha ne daha ne Bunlar bahane bebeðim izmir þahane Seni seven bu garibi görmelisin Sözde deðil özde beni sevmelisin Yanlýz yüreðini alýp gelmelisin hemen hemen