Achshav O Lolam Testo

Testo Achshav O Lolam

זמן לשוט ולא לדאוג 
מפרש אוסף רוחות ערות 
בואי ונפליג הכי רחוק 
כי זה עכשיו או לעולם 

מותר לחלום ולקוות 
גם ים אוסף תפילות פשוטות 
על סירה אחת ימים שלמים 
סיבות לחזור להאמין 
את ים מלא סודות 
שלפעמים נפלטים אל חוף 
כמו הדברים שלא אמרת 
לא אמרת לי שם 
מודה לאלוהים הלוואי תשארי 
הלוואי ושוב תתחיל המנגינה שלנו 
מהתחלה 

זמן לשוט ולא לדאוג 
מפרש רוצה רוחות שקטות 
בואי נדבר הכי קרוב 
תראי עוד יום קרב לחלוף 

את ים מלא סודות 
שלפעמים נפלטים אל חוף 
כמו הדברים שלא אמרת 
לא אמרת לי שם 
מודה לאלוהים הלוואי תשארי 
הלוואי ושוב תתחיל המנגינה שלנו 
מהתחלה 

כי זה עכשיו או לעולם