Cumba Testo

Testo  Cumba

(La colomba)
(Fossati - De André)
pretendente:
Gh'áivu 'na bèlla cùmba ch'â l'é xeûa fôea de cá
giánca cun'â néie ch'â desléngue a cìan d'â sâ.

Avevo una bella colomba che è volata fuori casa
bianca come la neve che si scioglie a pian del sale.

Duv'à l'é duv'à l'é.

Dov'è dov'è.

Che l'hán vursciûa védde cegâ l'áe a stú casâ
spéita cúme l'áigua ch'â derûa zû p'où riá.

Che l'hanno vista piegare le ali verso questo casale
veloce come l'acqua che precipita dal rio.

Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é.

Non ce n'è non ce n'è non ce n'è.

padre:
Cáu oú mè zuenóttu ve pórta miga na smangiaxún
che se cuscí fise puriésci anávene 'n gattixún.

Caro il mio giovanotto non vi porta mica qualche prurito
che se così fosse potreste andarvene in giro per amorazzi.
Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é.

Non ce n'è non ce n'è non ce n'è.

pretendente:
Végnu d'â câ du ráttu ch'oú magún oú sliga i pê.

Vengo dalla casa del topo che l'angoscia slega i piedi.

padre:
Chí de cúmbe d'âtri nu n'é vegnûe nu se n'é pôsé.

Qui di colombe d'altri non ne son venute non se ne son posate.

pretendente:
Végnu c'oú côeu maróttu de'na pasciún che nu ghe n'é.

Vengo con il cuore malato di una passione che non ha uguali.

padre:
Chi ghè 'na cúmba giánca ch'â nu l'é â vostra ch'â l'é a mê.

Qui c'è una colomba bianca che non è la vostra che è la mia.

Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é nu ghe n'é âtre nu ghe n'é.

Non ce n'è altre non ce n'è non ce n'è altre non ce n'è.

coro:
 l'é xêua â l'é xêua â cúmba giánca
de nôette â l'e xêuâ au cián d'â sâ
â truvián â truvián a cúmba giánca
de mázu â truvián áu cián d'oú pán.

È volata è volata la colomba bianca
di notte è volata a pian del sale
la troveranno la troveranno la colomba bianca
di maggio la troveranno a pian del pane.

pretendente:
Vuí nu vuriésci dámela sta cúmba da maiâ
giánca cum'â néie ch'â deslengue 'nt oú riá.

Voi non vorreste darmela questa colomba da maritare
bianca come la neve che si scioglie nel rio.

Duv'â l'è duv'â l'è duv'â l'è duv'â l'è dúve duv'â l'è.

Dov'è dov'è dov'è dov'è dove dov'è.

padre:
Mié che sta cúmba bèlla â stá de lúngu a barbaciu
che nu m'â pôsse védde à scricchî 'nté n'âtru níu

Guardate che bella colomba è abituata a cantare in allegria
che io non la debba mai vedere stentare in un altro nido.

Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é.

Non ce n'è non ce n'è non ce n'è.

pretendente:
 tegnió à dindinásse sutt'à 'n angióu de meiagranâ
cu' â cûa ch'oú l'ha d'â sèa ˆ mán lingéa d'oú bambaxia

La terrò a dondolarsi sotto una pergola di melograni
con la cura che ha della seta la mano leggera del bambagiaio

Duv'â l'è duv'â l'è duv'â l'è dúve duv'â l'è.

Dov'è dov'è dov'è dove dov'è.

padre:
Zuenu ch'âei bén parlóu 'nte sta seián-a de frevâ

Giovane che avete ben parlato in questa sera di febbraio.

pretendente:
 tegnió à dindinásse sutt'à 'n angióu de meiagranâ

La terrò a dondolarsi sotto una pergola di melograni.

padre:
Saêi che sta cúmba à mázu a xêuâ d'â mê 'nt â vostra câ

Sappiate che questa colomba a maggio volerà dalla mia nella vostra casa.

pretendente:
Cu' â cûa ch'oú l'ha d'â sèa ˆ mán lingéa d'oú bambaxia

Con la cura che ha della seta la mano leggera del bambagiaio

Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é nu ghe n'é âtre nu ghe n'é.

Non ce altre n'è non ce n'è altre non ce n'è.

coro:
 l'é xêua â l'é xêua â cúmba giánca
de nôette â l'e xêuâ au cián d'â sâ
â truvián â truvián a cúmba giánca
de mázu â truvián áu cián d'oú pán.
Duv'â l'é duv'â l'é ch'â ne s'ascúnde
se maiá se maiá áu cian du pán
cum'â l'é cum'â l'é l'é cum'â néie
ch'â vén zû deslenguâ da oú riâ
â l'é xêua â l'é xêua â cúmba giánca
de nôette â l'e xêuâ au cián d'â sâ
â truvián â truvián a cúmba giánca
de mázu â truvián áu cián d'oú pán.
cúmba cumbétta béccu de sêa
sérva à striggiún c'ou maiu 'n giandún
Martin ou vá à pê cun' l'âze deré
foêgu de légne ánime in çé

È volata è volata la colomba bianca
di notte è volata a pian del sale
la troveranno la troveranno la colomba bianca
di maggio la troveranno a pian del pane
dov'è dov'è che ci si nasconde
si sposerà si sposerà a pian del pane
com'è com'è è come la neve
che viene giù sciolta dal rio
è volata è volata la colomba bianca
di maggio la troveranno a pian del sale
dov'è dov'è che ci si nasconde
si sposerà si sposerà a pian del pane
colomba colombina becco di seta
serva a strofinare per terra col marito a zonzo
Martino va a piedi con l'asino dietro
fuoco di legna anime in cielo.