Astrapsen (The Sun Is Risen) Testo

  • Home
  • >
  • J
  • >
  • Joan Baez
  • >
  • Folksingers 'Round Harvard Square (1959)
  • >
  • Astrapsen (The Sun Is Risen)

Testo Astrapsen (The Sun Is Risen)

(Traditional)

Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi
Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi

Kai vrontise i disi
Kouna to paidi
Min tixei kai ksipnisei
Mi min tixei kai ksipnisei
Kouna to paidi
Mine tixei kai ksipnisei

Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi
Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi

Kai vrontise i disi
Kouna to paidi
Min tixei kai ksipnisei
Mi min tixei kai ksipnisei
Kouna to paidi
Mine tixei kai ksipnisei
Astrapsen i anatoli
Kouna paramana to paidi