Cançó de comiat Testo

Testo Cançó de comiat

Adéu, galant terra, adéu!

Adéu-siau, vinya verda,

flor seca del caminal

lledoner de bona ombreta.


Ja no m'assec al pedrís

ni m'abraça la riera.

Adéu, galant terra, adéu.Les lloses d'aquell bancal

són ombrejades i fresques.

Els lledoners de la font

han tret una fulla tendra

i els ceps faran bon raim

quan els oregi el setembre.
Adéu, galant terra, adéu.Els ceps faran bon raim

i llum viva les estrelles.

Vindran les nits de l'estiu,

la mar quieta i estesa

llambrant sota el cop dels rems,

tallada per la carena.Vindran les nits de l'estiu,

la tardor i la primavera,

les boires que baixa el cim,

el crit de les orenetes.

I sempre el respir del mar

i el batec de les estrelles.Adéu muntanya, pedrís,

paret blanca de l'església,

aigua clara de la font,

plata de les oliveres,

olor mullada dels horts,

estrella, riera, vela.

Adéu, galant terra, adéu.