El cant dels ocells Testo

Testo El cant dels ocells

Al veure despuntar

el major lluminar

en la Nit més joiosa,

els ocellets cantant

a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.L'ocell rei de l'espai

va pels aires volant

cantant amb melodia,

dient: Jesús es nat,

per treure'ns del pecat

i dar-nos alegria.