Bando Testo

Testo Bando

Street
JC
Turn up
An vé pa mo adan an bando
An travay tro pou sa
La ri la ban mwen lov lè té ni problem é mama
An ka bwè runm èvè sik adan
Ka pozé son la tchad
Réality évidaman an paka palé salad
Mi kalash
Soukwè tèt aw si son an ka lash
An sizé la avè yon dé ash
A ka fou game lan ou kout’ kalash
Hein hein
An vé pa mo adan an bando
An cerclé pa poliss la
Nou konnet doulè a lan mo
Pété zeb dillon godissa
An sé bel gasson mè ou ja konnet ki jan kolè la pé sal
An pa ka joué avèw kolleg siw pa payé an presta
Rouge et bleu koulè jirofa démaré an ja bon èvè sa
Kouri adan savann kon bef yo vé fou an kout koutla
An kompran an té ké vin rich
Ay van dewi zeb èvè shit
Dimanche swè pa rété ayen samedi an té lotel èvè bitch
An vé pa mo adan an bando
An travay tro pou sa
La ri a ban mwen lov lè té ni problem é mama
An ka bwè runm èvè sik adan
Ka pozé son la tchad
Réality évidaman an paka palé salad
Mi kalash
Soukwè tèt aw si son an ka lash
An sizé la avè yon dé ash
A ka fou game lan ou kout’ kalash
Hein hein
Dé la manman di an vin fou
An ka maché kon an vouyou
An serten ke sa mwen ka fè kè rapoté mwen an paket sou voyé tout moun chié
Sorti èvè zanmi pou joué lé mové
Krasé la pot fè fanm chié an swaré
Inscrit adan lycée pou van zeb douvan la bariè jik atan inspectè rivé bien bendé analé an miné lé paran fo kryé
An kryé an mwé
Sa an vwè an zyé manman an pé pa oublié
An vé pa mo adan an bando
An travay tro pou sa
La ri la ban mwen lov lè té ni problem é mama
An ka bwè runm èvè sik adan ka pozé son la tchad
Réality évidaman
An paka palé salad
Mi kalash
Soukwè tèt aw si son an ka lash
An sizé la avè yon dé ash
A ka fou game lan ou kout kalash
Hein hein
Yo dim choisi

Lajan lou lan mo
An vwè zanmi alé
Hein hein
An mandé mwen ess sé sa an vé
Joué aux jé dangereux
Hein hein
Rivé an studio ni an lodè weed
A ka shorty an réalizé an té ni bon inspi
C'est sa an té choisi ban mwen an pé pa di no
An vé pa mo adan an bando
An vé pa mo adan an bando
An vé pa mo adan an bando
Hein hein
An vé pa mo adan an bando
An travay trop pour sa
La ri la ban mwen lov lè té ni problem é mama
An ka bwè runm èvè sik adan
Ka pozé son la tchad
Réality évidaman an paka palé salad
Mi kalash
Soukwè tèt aw si son an ka lash
An sizé la avè yon dé ash
A ka fou game lan ou kout kalash
Hein hein