Sa kim da tugu podjelim Testo

  • Home
  • >
  • K
  • >
  • Knez
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Sa kim da tugu podjelim

Testo Sa kim da tugu podjelim

Bili smo jedno za drugo

Ti nisi vidjela to

?eljela si sve

ja ni?ta nisam imao


Rekoh ti prodaj ljepotu

Ako je sreć u tom

Ima cijenu u ?ivotu

Svaki brodolomNisi dugo bila sama

Jo? si kraće bila dama

Imali te svi ?to imajuDa je neko drugo vrijeme
Ti bi spavala kraj mene

Sada mogu da ti kupim

?to ti srce po?eli

Da je malo sre}e bilo

Moje grijala bi krilo

Zato kupujem na vrijeme

S' kim da tugu podijelim.