Song Of Mana Testo

Testo Song Of Mana

Skyndar mig för att få vara dig nära // Hurry, to get to be next to you Om och om igen, längtar jag // Again and again, I long for you Efter dig jag skyndar mig // After you I hurry För att få vara dig nära // To get to be next to you Om och om igen, längtar jag efter dig // Again and again, I long for you Min längtan ej nån diamant // My longing is no diamond (Bara en liten kristall) // (Just a tiny crystal) Ett sandkorn i öknen, // A grain of sand in the desert, En droppe i havet // A drop of water in the ocean, Men med högmod, kommer jag // But with haughtiness I come Ärstider kommer och går // Seasons come and go Och jag följer i samma spår // And I follow in their wake Allt jag vill är att sova, // All I want is to sleep, Omfamnad i din sång // Embraced by your song Allt jag vill är att vänta // All I want is to wait, Kura ihop i en dröm // Bundled up in a dream Jag följer min längtan till dig // I follow my longing to you Satt ridande på en vind // Sat riding on a wind Ekar långt din sång // Echoes of your song travelling far Kastad av vågor, svallar jag mot dig // Thrown by waves, I surge toward you Ung energi (en nostalgisk sång) // Young energy (a nostalgic song) Ditt leende jag håller så nära i hjärta // Your smile I keep deep in my heart Och jag fortsätter min färd // And I continue my journey Det är ont om tid, jag måste skynda mig // Time is running out--I must hurry Trodde jag var fri, // I thought I was free Fri från det förflutna // Free from the past Men mångfärgade minnen // But memories full of nuances Blommar djupt i mig // Flourish deep in me Äntligen når jag dig // At last I reach you Hör min sanning och se min dröm // Hear my truth and see my dream Min vackra dröm // My beautiful dream Årstider kommer och går // Seasons ocme and go Och jag följer i samma spår // And I follow in their wake Trodde jag var fri // I thought I was free Fri från det förflutna // Free from the past Men mångfärgade minnen // But memories full of nuances Blommar djupt i mig // Flourish deep in me Äntligen når jag dig // At last I reach you