Teen Angst Testo

  • Home
  • >
  • M
  • >
  • M83
  • >
  • Before The Dawn Heals Us (2005)
  • >
  • Teen Angst

Testo Teen Angst

How fast we burn
How fast we cry
The more we learn
The more we die
The more we learn
The more we cry
How fast we burn
How fast we die
I hear the planet crying now
I hear the planet crying now