31. VEK Testo

Testo 31. VEK

I da dođe 31.vek, niko, nikad neće naći lek kad zbog ?ene du?a pati, svi će isto tugovati biće svima kao meni sad I da krenu dugi letovi, da se nađu novi svetovi sve će opet isto biti, svi će patiti i piti biće svima kao meni sad Hej, ljubavi sad znam staze kojim hoda? ti iza tebe raste cveće, i od tuge i od sreće ko ga bere zna ga poznati Da se đerdan zvezda nani?e, da se mome oku pribli?e sve bi duplo manje sjale i one bi zaplakale bilo bi im kao meni sad