ENO DOLE U KAFANI Testo

Testo ENO DOLE U KAFANI

Neću noćas biti kući ako pitaju i onako biće tako kako pričaju Eno dole u kafani moji drugovi vino piju i pevaju mene čekaju Sve ?to imam potro?iću, sve za jedan dan pro?iveću ovaj ?ivot kao da je san Niko vi?e moje suze neće videti sve do zadnjeg daha ja ću ?ivot ?iveti