O DA LI ZNA? Testo

Testo O DA LI ZNA?

O da li zna? koliko suza stane u jednu pesmu ili noć o da li zna? koliko snagetreba istini kad nema moć o da li zna? koliko bolakrije svaka ča?a ili sto ?elim ti da nikad ne sazna? toda ne zna? ?ta je bol Jer sve je bol ?to se u jedno srce mo?e skupiti, i sve je la? ?to se u jednom danu mo?e kupiti a ?ivi ti, zaboravi, mo?da smo drugi ?ivot samo sanjali, i ne brini A ne znam ja, koliko ima do sna a nema sna koliko ima do dna i boleće, jo? boleće izgoreće u meni sve a moje srce voleće kao pre Dal' iko zna kako se če?nja i strpnjabolom umiruju dal' iko zna kako jekad te senke mesto ruku miluju dal' iko sme priznati